PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

Erasmus+ Relacja z wymiany młodzieżowej na Łotwie

Erasmus+ Relacja z wymiany młodzieżowej na Łotwie

Zastanawiasz się jak w pełni wykorzystać czas studiów? Warto pomysleć nad ofertą programu Erasmus+! Wyjedź, zwiedź świat, rozwiń się! Na początek przeczytaj jednak relację Marii Orzechowskiej, studentki II roku Pedagogiki, z jej pobytu w stolicy Łotwy.

W listopadzie za pośrednictwem Fundacji Centrum Aktywności Twórczej, w ramach programu Erasmus+ uczestniczyłam w wymianie młodzieżowej pn. "Social Records - Let's Highlight Equality Matters" w stolicy Łotwy - Rydze. W projekcie uczestniczyło 42 uczestników z 7 krajów europejskich, tj. Litwy, Łotwy, Niemiec, Turcji, Węgier, Włoch i Polski.

Zadaniem uczestników było nagranie krótkich filmów przedstawiających, w jaki sposób postrzegają oni wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, przynależność do mniejszości etnicznych, brak umiejętności czytania, bezrobocie, trudne sytuacje rodzinne, problemy uzależnień itp.

Celem nagrań miało być podniesienie świadomości opinii publicznej, zwrócenie uwagi przedstawicieli rządu i urzędników europejskich na istniejący problem oraz sprowokowanie do znalezienia rozwiązania nie tylko władz, ale także każdej osoby, która obejrzy film. Tego typu projekty dają okazję do zabrania głosu, wyrażenia swoich poglądów i mogą być taktowane jako narzędzie aktywizacji młodych ludzi, gdyż uczestnicząc w projektach, uczestniczą oni w społeczeństwie jako aktywni obywatele.

Podczas wymiany młodzieżowej wykorzystywane były nieformalne metody nauczania, oparte na otwartym i interaktywnym podejściu do uczestników. Prowadzący wybrali miejsce i stworzyli atmosferę sprzyjające rozwijaniu nowych umiejętności, kompetencji i postaw, a zatem społecznemu i indywidualnemu rozwojowi. Metody pracy obejmowały praktyczne warsztaty z podstaw tworzenia krótkich filmów, pisania scenariusza, filmowania, edycji materiałów itp. Ponadto obejmowały wiele nieformalnych działań edukacyjnych mających na celu bardziej szczegółowe uchwycenie problemu integracji społecznej.


Na koniec bardzo gorąco zachęcam Was do korzystania z możliwości, jakie daje nam Erasmus+. Jeżeli jesteś w wieku od 18 do 30 lat, znasz język angielski na poziomie komunikatywnymi i chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę to wymiany młodzieżowe są ku temu idealną okazją. Obcowanie z ludźmi mówiącymi w różnych językach, innego wyznania, o innym kolorze skóry, innej orientacji seksualnej, czy też innej kulturze dementuje mity, obala stereotypy, poszerza horyzonty i zmienia postrzeganie rzeczywistości. Jak powiedziała Maria Montessori: "Człowiek, który działa, zachowuje miarę w swych wysiłkach, pokonuje się sam i pomnaża swą potęgę doskonaląc się." Zatem działajcie! Wyjdźcie naprzeciw nieznanemu, opuście swoją strefę komfortu. Świat poza nią jest znacznie ciekawszy! Zmiany są dobre, nie trzeba się ich bać :)

Maria Orzechowska, studentka II roku Pedagogiki