PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
10 czerwca 2022

Ewaluacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022

Ewaluacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia ankiety ewaluacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy), która jest dostępna w systemie USOSweb do 30.06.2022 r. Udział w badaniu jest anonimowy.

W celu wypełnienia ankiet ewaluacyjnych:

1. Logujemy się do sytemu "usosweb.pwsz.edu.pl"

2. Przechodzimy na zakładkę "DLA STUDENTÓW"

3. W menu "MOJE STUDIA" klikamy pozycję "ankiety" 

Wyświetlone zostaną wszystkie ankiety do wypełnienia. Jedna ankieta dotyczy jednego przedmiotu prowadzonego przez danego wykładowcę.

Prosimy o potraktowanie tego badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.