PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
30 października 2020

Informacja dla studentów I roku (studia dla osób pracujących)

Informacja dla studentów I roku (studia dla osób pracujących)

6 listopada rozpoczynają się zajęcia zdalne dla studentów I roku studiów II stopnia (studia dla osób pracujących). Aby usprawnić codzienną prace na zajęciach, postanowiliśmy podzielić Was na zespoły robocze.

Czym są zespoły robocze i po co zostaną utworzone? Są to zespoły złożone z 4-6 studentów, którzy na niektórych zajęciach będą wykonywali zadania wspólnie. Z uwagi na to, iż pierwszy rok liczy 100 osób, to niektóre zajęcia lub ich części będą też organizowane dla jednego lub kilku zespołów roboczych (ułatwi to komunikację na linii wykładowca – student). Zespoły robocze będą też podstawą do podziału całego rocznika na grupy laboratoryjne i ćwiczeniowe.

Jeżeli wśród studentów I roku są osoby, które chcą być razem w danym zespole roboczym (studiowali razem wcześniej, razem planują dojeżdżać na studia, są z jednej miejscowości itd.) to prosimy o informację mailową (do czwartku, 5 listopada 2020) na adres opiekuna roku dr Anny Maćkowiak anna.mackowiak@pwsz.edu.pl