PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
02 kwietnia 2020

Informacja dotycząca praktyk zawodowych

Informacja dotycząca praktyk zawodowych

W dniu 1.04.2020 roku MNiSW wydało rekomendację dotyczącą realizacji praktyk studenckich. Po zebraniu informacji od opiekunów praktyk studenckich na poszczegónych kierunkach, do dnia 17.04.2020, zostanie sporządzona i przekazana Państwu informacja szczegółowa dotycząca trybu zaliczania praktyk na poszczególnych rocznikach.