PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
22 września 2021

Informacja dotycząca rekrutacji na studia II stopnia

Informacja dotycząca rekrutacji na studia II stopnia

Informujemy, że został już wyczerpany limit miejsc na kierunku pedagogika II stopnia (studia dla osób pracujących). W związku z tym 22 wrzesnia 2021 roku zakończyła się rekrutacja na ten kierunek. Osoby, które nie zdążyły zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zapraszamy za rok.  

Informujemy jednocześnie, że ciągle można się zrekrutować na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zapraszamy!