PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
20 września 2021

Informacja dotycząca spotkania organizacyjnego dla I roku oraz legitymacji studenckiej

Informacja dotycząca spotkania organizacyjnego dla I roku oraz legitymacji studenckiej

Terminy spotkań z nowo przyjętymi studentami; Instytut Pedagogiczny; PWSZ w Lesznie

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie

27.09.2021 (poniedziałek), godz. 10.00–15.00, sala nr 3 w Auli Comeniana, ul. Mickiewicza 5

 • Szkolenie biblioteczne: 10.00-11.30
 • Spotkanie organizacyjne: 11.30-12.30
 • Szkolenie BHP: 13.00-15.00

 

Pedagogika, studia II stopnia; stacjonarne dla pracujących

02.10.2021 (sobota), godz. 8.00–13.00, sala nr 1 w Auli Comeniana, ul. Mickiewicza 5

 • Szkolenie BHP: 8.00-10.00 razem z Bezpieczeństwem Narodowym
 • Szkolenie biblioteczne: 10.30-12.00  (razem z Bezpieczeństwem Narodowym)
 • Spotkanie organizacyjne: 12.00-13.00

 

Dlaczego obecność na spotkaniu organizacyjnym jest ważna?

 • dowiesz się szczegółowych informacji na temat organizacji roku akademickiego
  i prowadzenia zajęć, rozkładu zajęć, przynależności do grupy,
 • dowiesz się gdzie i w jaki sposób załatwiać różne sprawy np. zaświadczenie o studiowaniu, stypendium, indywidulaną organizację studiów itd.,
 • otrzymasz legitymację studencką,
 • otrzymasz login i hasło do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).

W tym dniu odbędą się obowiązkowe szkolenia BHP i szkolenie biblioteczne za które otrzymasz zaliczenie. Ważne! Odbycie szkoleń jest niezbędne do zaliczenia semestru studiów.

 

Legitymacja studencka

Studencie, aby otrzymać legitymację:

 • wgraj swoje zdjęcie do systemu USOS, 
 • zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie opłat za wydanie oraz uwierzytelnianie dokumentów w roku akademickim 2021/2022 wpłać za legitymację studencką 22 zł na rachunek bankowy nr 19 1140 1124 0000 4442 2200 1011. Proszę w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko oraz kierunek studiów.

Legitymację będzie można odebrać podczas spotkania organizacyjnego lub w pierwszych dniach roku akademickiego w Sekretariacie Instytutu Pedagogicznego.

 

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o śledzenie komunikatów publikowanych na naszych stronach internetowych (www.pwsz.edu.pl oraz www.ipe.pwsz.edu.pl) lub na naszej stronie facebookowej (www.facebook.com/ippwszleszno)