PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
23 marca 2020

Informacja na temat pracy zdalnej w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Informacja na temat pracy zdalnej w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i niemożliwością prowadzenia zajęć w tradycyjny sposób, informujemy, że realizacja treści programowych w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie drogą elektroniczną (m.in. poprzez platformę Moodle, pocztę elektroniczną, komunikatory typu Skype, konsultacje telefoniczne).

W najbliższych dniach wykładowcy będą sukcesywnie informowali studentów (poprzez pocztę mailową, telefonicznie poprzez starostów lub poprzez już uruchomione kursy na platformie Moodle) o sposobie realizacji treści programowych i formach zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

Aktualne adresy mailowe do wykładowców https://ipe.pwsz.edu.pl/Adresy_mailowe,61121.html oraz grup studenckich i ich opiekunów https://ipe.pwsz.edu.pl/Opiekunowie_grup_studenckich,61396.html znajdują się na stornie internetowej Instytutu Pedagogicznego.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących całego rocznika, prosimy o kontakt starostów grup z prowadzącymi zajęcia lub opiekunami roczników.