PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA

Stopień studiów: studia I stopnia

Liczba godzin praktyk: 960

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 960 godzin. Studenci odbywają je w placówkach i instytucjach opiekuńczo–wychowawczych, pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych, przedszkolach, szkołach podstawowych itp.

Studenci pierwszego roku swoją praktykę odbywają w ramach Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych. Odbywa się ona we współpracy w leszczyńskimi przedszkolami, szkołami i instytucjami opieki, wychowania i pomocy w rodzinie.

Na realizację praktyki zawodowej w planie zajęć przewidziany jest jeden dzień w tygodniu (wolny od zajęć dydaktycznych w Uczelni). Studenci I, II i III roku odbywają część swojej praktyki w formie ciągłej. Jest to miesięczna praktyka realizowana w samodzielnie wybranym przez studenta miejscu. Pozostała część praktyki realizowana jest w tej samej lub innej placówce w dogodnym dla studenta czasie. Część praktyk może być realizowana w formie działań wolontariackich oraz różnorodnych inicjatyw społecznych podejmowanych także w ramach działalności kół naukowych i samorządu studenckiego.

 

Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA

Stopień studiów: studia II stopnia

Liczba godzin praktyk: 480

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 480 godzin. Studenci realizują je w placówkach i instytucjach opiekuńczo–wychowawczych, pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych i innych odpowiadających wybranej ścieżce dyplomowania.

Studenci studiujący w grupie stacjonarnej dla osób pracujących realizują praktykę w dowolnie wybranej instytucji oraz w dogodnym dla studenta czasie. Część praktyk może być realizowana w formie działań wolontariackich oraz różnorodnych inicjatyw społecznych podejmowanych także w ramach działalności kół naukowych i samorządu studenckiego.

Podczas pierwszego i drugiego semestru studenci część swojej praktyki odbywają w ramach Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych. Odbywa się ona we współpracy w leszczyńskimi instytucjami opieki, wychowania i pomocy w rodzinie.

Osoby studiujące dualnie mogą zaliczyć 100% praktyki na podstawie wykonywanej pracy.

 

Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Stopień studiów: jednolite studia magisterskie

Liczba godzin praktyk: 500

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 500 godzin. Studenci odbywają je w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żłobkach i klubach malucha.

Studenci pierwszego (semestr I i II) i drugiego roku (semestr III) swoją praktykę odbywają w ramach Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych. Odbywa się ona we współpracy w leszczyńskimi przedszkolami, szkołami i instytucjami opieki, wychowania i pomocy w rodzinie, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie. Studenci, najpierw wraz z opiekunem, przygotowują się do zajęć, a potem udają się do szkoły, aby już od pierwszego semestru pracować indywidualnie przez cały rok z jednym dzieckiem, obserwując jego funkcjonowanie w szkole.

Na realizację praktyki zawodowej w planie zajęć przewidziany jest jeden dzień w tygodniu (wolny od zajęć dydaktycznych w Uczelni). Studenci odbywają część swojej praktyki w formie ciągłej. Jest to miesięczna praktyka realizowana w samodzielnie wybranym przez studenta miejscu. Pozostała część praktyki realizowana jest w tej samej lub innej placówce w dogodnym dla studenta czasie. Część praktyk może być realizowana w formie działań wolontariackich oraz różnorodnych inicjatyw społecznych podejmowanych także w ramach działalności kół naukowych i samorządu studenckiego.

 

Szcegółowe informacje dotyczące liczby godzin praktyki i sposobu jej realizacji dla roczników rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2020/2021 znajdują się w dziennikach praktyk.