PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

International Week w Enschede - relacja z udziału

International Week w Enschede - relacja z udziału

W dniach 19-22 marca 2018 w Saxion University of Applied Sciences w Enschede w Holandii, w ramach International Week, przebywali wykładowcy i studenci kilku europejskich krajów, m.in. z Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Polski. W tym gronie znalazły się również wykładowczynie Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie: Anna Śróda i Anna Maćkowiak.

Enschede jest miastem położonym na wschodzie Holandii, w bliskim sąsiedztwie granicy z Niemcami. Dziś to nowoczesna miejscowość, na terenie której zlokalizowane są liczne instytucje edukacyjne. Jedną z nich jest Saxion University of Applied Sciences (Uniwersytet Nauk Stosowanych Saxion), należący do największych instytucji szkolnictwa wyższego w Holandii. Uczelnia, w skład której wchodzą jednostki położone w Enschede, Deventer i Apeldoorn, liczy prawie 27 tysięcy studentów. W gronie osób studiujących duży udział mają goście z zagranicy, o czym można było się przekonać podczas marcowego międzynarodowego tygodnia.

Poniedziałek, 19 marca upłynął pod znakiem oficjalnego rozpoczęcia International Week. Wtorek, 20 marca poświęcono na wykłady i ćwiczenia prowadzone zarówno przez przedstawicieli zagranicznych uczelni, jak i Saxion. W tej części swój udział miały wykładowczynie z Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie: Anna Śróda poprowadziła zajęcia poświęcone emisji głosu, natomiast Anna Maćkowiak zaproponowała studentom spotkania z takimi zagadnieniami jak odbiorca komunikatów medialnych wobec perswazji i manipulacji. Tematyka zaproponowanych zajęć korespondowała z myślą przewodnią międzynarodowego tygodnia, poszerzała wiedzę i umiejętności studentów, cenne zarówno w pracy edukacyjnej czy socjalnej z dziećmi oraz młodzieżą, jak również z osobami dorosłymi.

Kolejne dni również upłynęły na naukowych spotkaniach. W środę, 21 marca organizatorzy międzynarodowego tygodnia zaprosili także wykładowców na wycieczkę, podczas której mogli oni zapoznać się z mechanizmami działania holenderskiego systemu opieki i społecznej. W programie znalazły się wizyty w placówkach oferujących pomoc osobom uzależnionym czy wykluczonym społecznie. Środowe popołudnie upłynęło natomiast na spotkaniu wszystkich wykładowców biorących udział w International Week w Saxion.

Wyjazd przedstawicielek Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie był możliwy dzięki programowi Erasmus+.