PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

Katarzyna Dworniczek doktorem nauk społecznych

Katarzyna Dworniczek doktorem nauk społecznych

Podczas wczorajszych obrad Senatu (13.12.2018) miało miejsce bardzo ważne dla naszego Instytutu wydarzenie. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie prof. dr hab. Maciej Pietrzak i członkowie Senatu złożyli gratulacje Pani dr Katarzynie Dworniczek, pracownikowi Instytutu Pedagogicznego, której w ostatnim czasie Rada Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu nadała stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Pani Katarzyna Dworniczek przygotowała rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Modrzewskiego na temat: „Bieda w doświadczeniu szkół leszczyńskich i ich socjalizacyjne konsekwencje”. Pani Doktor jest absolwentką studiów I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.