PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
09 czerwca 2020

Kolejna studentka Pedagogiki ukończyła studia dualne

Kolejna studentka Pedagogiki ukończyła studia dualne

9 czerwca 2020 odbył się egzamin końcowy Weroniki Bartkowiak, podsumowujący realizowane przez nią studia w systemie dualnym. Egzamin odbył się w formie wideokonferencji. W składzie komisji znalazły się dr Monika Kościelniak – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, dr Małgorzata Dyrdół – Koordynator ds. studiów dualnych oraz mgr Agnieszka Wawrzyniak – opiekunka studentki i obecna Dyrektorka Przedszkola.

Weronika Bartkowiak jest pierwszą studentką, która rozpoczęła studia w systemie dualnym na kierunku pedagogika. Łączyła ona pracę w Przedszkolu Niepublicznym i Żłobku „Kolorowy Świat” w Lesznie z nauką w uczelni, zdobywając doświadczenie i poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Pani Dyrektor Agnieszka Wawrzyniak podkreśliła, że studentka w okresie odbywania studiów bardzo się rozwinęła, nabrała pewności siebie, miała bardzo dobry kontakt z dziećmi i ich rodzicami, potrafiła też wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie studiów w codziennej pracy. Pani Weronika bardzo dobrze odpowiedziała na zadane jej pytania i udowodniła wysokie przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga-nauczyciela.