PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
24 września 2020

Komunikat Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej

Komunikat Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że JM Rektor PWSZ w Lesznie podjął decyzję o uruchomieniu studiów na kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie) oraz Pedagogika (studia II stopnia – dla osób pracujących).

Wszyscy kandydaci, którzy dokonali poprawnie zgłoszenia, uzyskali w systemie elektronicznej rekrutacji status „przyjęty”. W najbliższych dniach otrzymacie Państwo za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego decyzję Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu na listę studentów.  Ostatnim etapem rekrutacji jest dostarczenie przez Państwa oryginałów dokumentów do wglądu. Termin okazywania dokumentów zostanie podany poprzez system elektronicznej rejestracji oraz opublikowany na stronach internetowych Instytutu Pedagogicznego.

Osoby, które nie zostały jeszcze przyjęte, prosimy o sprawdzenie wiadomości w systemie elektronicznej rekrutacji i uzupełnienie braków zgodnie z zaleceniami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Instytutu Pedagogicznego (mgr Anna Chwastyniak; telefon: 661 258 646 lub 065 525 01 36).

Informujemy również, że zajęcia dydaktyczne dla pierwszych roczników studiów rozpoczną się w pierwszej połowie listopada. Szczegółowe rozkłady zajęć dla pierwszych roczników zostaną opublikowane na stronie Instytutu Pedagogicznego na tydzień przed ich rozpoczęciem.

Komisja Rekrutacyjna Instytutu Pedagogicznego