PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

Konferencja "Wielkopolska Onkologia Dziecięca"

Konferencja

Dnia 7 marca 2019 r. studenci Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie kształcący się na  II i III roku studiów licencjackich o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz II roku studiów magisterskich o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną w ramach przedmiotu Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wzięli udział w konferencji poświęconej tematyce psychoonkologii dziecięcej, wsparcia dzieci chorych przewlekle i ich rodzin w trakcie leczenia onkologicznego oraz po przebytej chorobie onkologicznej.

Głównym tematem wystąpień były metody pracy, które mają za zadanie niwelować problemy psychologiczne, socjalne i wychowawcze występujące często w rodzinie obciążonej chorobą nowotworową dziecka. Studenci zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami polegającymi na kompleksowym, interdyscyplinarnym wsparciu dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową. Jednocześnie, zwiększyli swoją wiedzę i świadomość na temat możliwości wdrożenia zmian w obszarze edukacji, aby efektywnie wspierać uczniów dotkniętych chorobą onkologiczną.

W konferencji, oprócz 97 studentów naszego Instytutu, uczestniczyli także wykładowcy: dr Monika Kościelniak, mgr Tomasz Dyrdół, dr Maria Molicka, mgr Justyna Szczepaniak oraz mgr Barbara Kowalczyk–Raczyńska.

Sprawozdanie przygotowały:Klaudia Śleboda i Karolina Pawłowska