PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

Małgorzata Dyrdół doktorem nauk społecznych

Małgorzata Dyrdół doktorem nauk społecznych

We wtorek, 19 listopada 2019 roku, Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Pani Małgorzacie Dyrdół nadano stopień naukowy doktora nauk społecznych.

Pani Doktor przygotowała dysertację doktorską pt. „Prawa dziecka a władza rodzicielska. Przekonania i doświadczenia młodzieży oraz jej rodziców”. Rozprawa została przygotowana pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Ewy Muszyńskiej.

Dr Małgorzata Dyrdół jest starszym wykładowcą w Instytucie Pedagogicznym. Jest także opiekunem praktyk zawodowych na kierunku pedagogika (studia II stopnia) oraz instytutowym koordynatorem studiów dualnych.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!