PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
02 czerwca 2021

Międzynarodowy projekt „Happiness - simple solution for complex problems”

Międzynarodowy projekt „Happiness - simple solution for complex problems”

Ponad dwa miesiące temu rozpoczęliśmy intensywne prace nad wnioskiem do międzynarodowego projektu „Happiness - simple solution for complex problems”, który ma na celu wypracować innowacyjne narzędzia do pracy z młodzieżą szkolną. Zaangażowano 7 różnych podmiotów edukacyjnych (w tym organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie i firmy szkoleniowe) z Bułgarii, Słowenii, Słowacji, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny i Polski, by wspólnie zbudować program wspierający kompetencje społeczne i dobrostan psychiczny młodzieży w wieku 13-17 lat.

Instytut Pedagogiczny będzie sprawował merytoryczną opiekę w projekcie. Będzie również odpowiedzialny za szkolenie nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich. Dr Marta Grześko-Nyczka jako koordynatorka z ramienia Instytutu Pedagogicznego zaprosiła do współpracy (zgodnie z wymogami) 3 szkoły średnie z Polski: 

  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 z Łomży
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich z Leszna
  • Niepubliczną Szkołę Podstawową i Liceum im. Stanisława Konarskiego a Ostrowca Świętokrzyskiego

To pierwszy projekt Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego, który mamy nadzieję wkrótce zostanie zrealizowany przez naszą uczelnię. Wniosek został złożony do Narodowej Agencji Erasmus+ w Bułgarii. Teraz czekamy na jego pozytywne rozpatrzenie.