PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
18 maja 2020

Obrony 2020 - zasady składania prac dyplomowych

Obrony 2020 - zasady składania prac dyplomowych

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH 2020

1.     W roku akademickim 2019/2020 pracę dyplomową należy złożyć w wersji elektronicznej (w dwóch wersjach: jako dokument tekstowy z rozszerzeniem .doc, .docx lub .odt oraz PDF) oraz w wersji drukowanej.

2.     Pracę dyplomową w wersji elektronicznej należy złożyć do końca maja 2020 roku, a w wersji drukowanej w dniu obrony.

3.     Zgodnie z Regulaminem studiów PWSZ, student może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej (nie więcej niż o 3 miesiące). Decyzję podejmuje Dyrektor Instytutu. Wniosek o przedłużenie terminu zdania pracy dyplomowej musi wpłynąć do Sekretariatu Instytutu do końca maja 2020 (własnoręcznie podpisany wniosek można wysłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Pedagogiczny, PWSZ w Lesznie, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno lub skanem na adres e-mail sekretariatu Instytutu Pedagogicznego: sekretariat-ipe@pwsz.edu.pl).

4.     Pracę należy przesłać w wersji tekstowej oraz PDF na adres e-mail Biblioteki Uczelnianej (pd-ipe@pwsz.edu.pl) oraz na adres e-mail Sekretariatu Instytutu Pedagogicznego (sekretariat-ipe@pwsz.edu.pl). Pracę w wersji drukowanej należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Pedagogicznego.

5.     Przesyłane pliki należy zatytułować nazwiskiem i imieniem (np. Nowak Anna).

6.     Praca dyplomowa musi zawierać oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (Regulamin Antyplagiatowy – wzór oświadczenia B). Oświadczenie należy zamieścić po stronie tytułowej. Druk należy wypełnić ręcznie (a następnie wstawić zdjęcie lub skan do pracy).

7.     Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna być przygotowana według wzoru z załącznika (zgodnie Zarządzeniem nr 20/2011 tytuł pracy musi być również w języku angielskim).

8.     Po spisie treści należy zamieścić streszczenie pracy na nie więcej niż jedną stronę (zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2011 streszczenie pracy musi być również w języku angielskim).

9.     Na potrzeby obrony pracy dyplomowej w wersji zdalnej należy przygotować prezentację (Zarządzenie nr 18/2020). Szczegóły prezentacji należy uzgodnić z promotorem.

10.           Zasady formatowania pracy dyplomowej:

  • format arkusza papieru A4,
  • czcionka: Times New Roman,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12,
  • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
  • marginesy: górny, dolny, prawy, lewy: 2,5 cm,
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
  • praca w wersji drukowanej powinna być wydrukowana obustronnie oraz oprawiona w miękką okładkę; można dostosować marginesy na potrzeby oprawy (lewy: 3,5 cm; prawy: 1,5 cm - takie korekty nie spowodują zmian proporcji boków).  
Pliki do pobrania