PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
16 czerwca 2020

Pedagogika to nie tylko praca z dziećmi – sprawozdanie z kolejnego egzaminu podsumowującego studia d

Pedagogika to nie tylko praca z dziećmi – sprawozdanie z kolejnego egzaminu podsumowującego studia d

15 czerwca 2020 roku odbył się egzamin podsumowujący studia dualne Klaudii Przybylskiej – studentki pedagogiki na studiach II stopnia. Klaudia Przybylska realizowała ścieżkę dyplomowania Doradztwo zawodowe i personalne, a praktyki odbywała w kościańskim oddziale firmy FOODjobs Sp. z o. o. zajmującej się doradztwem personalnym.

W czasie egzaminu Klaudia Przybylska wykazała się dużą wiedzą. Opowiedziała o swoich obowiązkach z zakresu HR takich jak np. prowadzenie procesu rekrutacji, czy pełnienie roli pośrednika między pracodawcą a pracownikiem. Przedstawiła też, co powinien posiadać profil osobowy kandydata i scharakteryzowała kompetencje twarde i miękkie.

Komisja egzaminacyjna, w składzie dr Monika Kościelniak – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, dr Małgorzata Dyrdół – koordynator ds. studiów dualnych oraz Patrycja Radolak (HR Menager) – opiekunka studentki z ramienia instytucji, wysoko oceniła wiedzę i umiejętności Klaudii Przybylskiej. Studentka przyznała, że oprócz wiedzy zdobytej w toku studiów do jej rozwoju przyczyniło się wsparcie i poprowadzenie przez opiekuna praktyki w firmie oraz szereg szkoleń, w których mogła uczestniczyć w trakcie odbywania praktyk. Ta forma studiowania pozwala więc na wszechstronny rozwój studenta i zdobywanie doświadczenia zawodowego już w czasie studiów.