PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
03 czerwca 2020

Pierwszy egzamin kończący studia dualne na kierunku Pedagogika

Pierwszy egzamin kończący studia dualne na kierunku Pedagogika

2 czerwca 2020 roku odbył się egzamin podsumowujący realizację studiów dualnych przez Annę Lechnę, studentkę III roku studiów I stopnia na kierunku Pedagogika. Pani Anna Lechna łączyła naukę w uczelni ze zdobywaniem doświadczenia w miejscu pracy. Studentka pełniła zadania nauczyciela wspomagającego dla uczniów ze spektrum autyzmu uczęszczających do klasy trzeciej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie. Jej opiekunką w miejscu pracy była Pani Małgorzata Lewandowska-Bajon. Anna Lechna podczas egzaminu wykazała się dużą wiedzą, opowiedziała o podjętych inicjatywach i udowodniła, że taka forma współkształcenia pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy, ale też umiejętności i kompetencji ważnych w pracy pedagoga.

Pierwszy egzamin kończący studia dualne w Instytucie Pedagogicznym odbył się w formie wideokonferencji. Oprócz studentki, Anny Lechny, wzięły w nim udział: dr Monika Kościelniak (Dyrektor Instytutu Pedagogicznego), dr Małgorzata Dyrdół (Koordynator ds. studiów dualnych), mgr Małgorzata Lewandowska-Bajon (opiekun w miejscu pracy), mgr Anna Śróda (opiekun praktyki zawodowej w PWSZ).