PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

Powołanie Rady Pracodawców

Powołanie Rady Pracodawców

25 października 2019 roku przy Instytucie Pedagogicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego powołana została Rada Pracodawców.

Rada pracodawców jest organem doradczym i opiniotwórczym. Do jej zadań należy: współpraca z Instytutem w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych oraz realizacji procesu dydaktycznego; doradztwo w przygotowaniu programów studiów; opiniowanie programów studiów; kształtowanie profilu absolwenta, właściwego dla kierunków studiów i ścieżek dyplomowania w ich ramach, z uwzględnieniem oczekiwanej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz okresowa weryfikacja programów studiów realizowanych w ramach kierunku studiów.

Rada składa się z członków reprezentujących środowisko społeczno-gospodarcze oraz przedstawicieli Instytutu. Została ona powołana na trzyletnią kadencję. Przewodniczącą Rady została wybrana Pani mgr Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, a jej zastępcami Pani mgr Renata Rangno, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie "Baśniowa Kraina" oraz Pan mgr Łukasz Maćkowiak, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Lesznie.