PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

Praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+

Praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+

Studentki I roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika – Marita Cwojdzińska i Aleksandra Gerc – przebywają obecnie w Berlinie, gdzie, w ramach Programu Erasmus+, realizują trzymiesięczne praktyki zawodowe.

Praktyki odbywają w multikulturowym przedszkolu KITA Sonnenschein. Jest to dla nich doskonała okazja, aby poznać inne kultury, niemieckie sposoby pracy w wychowaniu przedszkolnym oraz podszkolić swoje kompetencje językowe.

Ktoś chce pójść w ich ślady? Wszystkich zainteresowanych zagranicznym wyjazdem na praktyki lub studia prosimy o kontakt z przedstawicielami Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą lub opiekunem roku. Gdzie można wyjechać? Nasz Instytut ma podpisane umowy m.in. z: Fachhochschule Sankt Pölten (Austria), Helsinki Metropolia University (Finlandia), Hochschule Merseburg (Niemcy), Saxion Enschede (Holandia), Technical University of Liberec (Czechy).