PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

Prezentacja wyników badań naukowych dr K. Dworniczek

Prezentacja wyników badań naukowych dr K. Dworniczek

26 kwietnia 2019 roku w Ratuszu Urzędu Miasta Leszna odbyło się spotkanie, podczas którego dr Katarzyna Dworniczek zaprezentowała wyniki swoich badań naukowych. Badania były przeprowadzone na potrzeby jej rozprawy doktorskiej i dotyczyły „Biedy dzieci w kontekście funkcjonowania leszczyńskiego systemu wychowawczego”. Pani Doktor zaprezentowała syntetyczny obraz sytuacji dzieci, ich rodzin i leszczyńskiego systemu pomocowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu podmiotów działających na rzecz rozwiązywania biedy dzieci w środowisku lokalnym. Jesteśmy przekonani, że wnioski płynące z przeprowadzonych badań przyczynią się do poprawy jakości pracy z rodzinami dotkniętymi tym problemem.