PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
29 lutego 2020

Relaks na zajęciach

Relaks na zajęciach

Dnia 25 października br. w ramach zajęć z przedmiotu Praca indywidualna z dzieckiem w położeniu kryzysowym dr K. Dworniczek przeprowadziła warsztat poświęcony wykorzystaniu technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi (a także osobami z innych kategorii wiekowych) doświadczającymi konsekwencji znalezienia się w sytuacji przekraczającej ich podmiotowe zasoby i możliwości.

Zajęcia przeznaczone były dla studentów II roku studiów uzupełniających magisterskich w Instytucie Pedagogicznym PWSZ Leszno.

Techniki relaksacyjne mogą być stosowane w terapii pedagogicznej i psychologicznej a także w logopedii oraz służyć do osobistego wykorzystania.

Celem warsztatu było wprowadzenie do zastosowania technik relaksacyjnych w pracy pedagogicznej, ukazanie uniwersalnego charakteru tego narzędzia i podzielenie się wskazówkami odnośnie ich wykorzystywania w praktyce, zgormadzonymi przez dr K. Dworniczek przez kilka lat ich osobistego stosowania w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość przejść kurs praktycznej nauki jednej z technik, a mianowicie relaksacji Wintreberta, która jest metodą mało znaną w Polsce a dającą bardzo dobre rezultaty w łagodzeniu napięcia psychicznego i fizycznego. Studenci mieli także okazję sami zrelaksować się podczas zajęć… a nawet bezkarnie zasnąć.