PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
03 lipca 2022

Spotkanie Rady Pracodawców

Spotkanie Rady Pracodawców

30 czerwca 2022 roku w Sali Senackiej odbyło się zebranie Rady Pracodawców Instytutu Pedagogicznego. Podsumowano na nim najważniejsze inicjatywy podejmowane podczas kończącego się roku akademickiego, omówiono również kierunki działania na przyszłość. Z uwagi na to, że było to ostatnie spotkanie w kadencji 2019-2022, Dyrekcja Instytutu podziękowała również osobom, które należały do Rady i brały czynny udział w życiu naszego Instytutu, między innymi opiniując plany i programy studiów jak również służąc głosem doradczym.

Posiedzenie Rady było też okazją do podziękowania Pani Bożenie Moksiewicz, za dwudziestoletnią współpracę z Instytutem Pedagogicznym. Pani Bożenie życzymy wszelkiej pomyślności na emeryturze.