PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
29 lutego 2020

Spotkanie studentów II stopnia z przedstawicielami lokalnych instytucji

Spotkanie studentów II stopnia z przedstawicielami lokalnych instytucji

6 grudnia, w ramach Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych studenci I roku studiów magisterskich mieli okazję spotkać się przedstawicielami leszczyńskich instytucji pracujących z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pan Tomasz Ignaszewski i Pani Maria Mądry opowiedzieli o funkcjonowaniu Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie oraz o pracy z młodzieżą zamieszkującą Bursę. Pan Krzysztof Okoński i Pan Franciszek Żygadło przedstawili jak wygląda działanie Noclegowni dla Bezdomnych i omówili sposoby pomagania osobom potrzebującym. Oba spotkania pozwoliły studentom na bliższe poznanie pracy pedagogicznej i uświadomiły, z jakimi zadaniami w różnych instytucjach mierzą się pedagodzy na co dzień.