PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
29 lutego 2020

Spotkanie z przedstawicielkami SPON

Spotkanie z przedstawicielkami SPON

W ramach przedmiotu Pedagogiczne warsztaty zawodoznawcze studenci pierwszych roczników w Instytucie Pedagogicznym poznają funkcjonowanie różnych instytucji pedagogicznych, które są ich potencjalnym miejscem pracy.

29 października 2019 roku studenci I roku kierunku Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna spotkali się z przedstawicielkami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON”: Panią Ewą Gano oraz Panią Beatą Donaj. Była to doskonała okazja do dyskusji na temat stereotypów i mitów dotyczących funkcjonowania osób niesłyszących oraz barier w społecznym uczestnictwie osób niesłyszących. Studenci dowiedzieli się także, jakie działania podejmuje stowarzyszenie oraz w jaki sposób mogą z nim współpracować.

Jesteśmy ciekawi czy wśród naszych studentów są tacy, którzy chcą w przyszłości pracować z osobami niesłyszącymi. Jeśli tak, to wkrótce będzie okazja do rozwoju swoich umiejętności w tym zakresie. Planujemy uruchomienie kursu języka migowego. Śledźcie nasze strony. Poinformujemy Was o początku rekrutacji na kurs.