PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
31 maja 2021

Sprawozdanie z XIX Konferencji Koła Naukowego Pedagogów

Sprawozdanie z XIX Konferencji Koła Naukowego Pedagogów
Sprawozdanie z XIX Konferencji Koła Naukowego Pedagogów „Media w społeczeństwie. Społeczeństwo w mediach” 18.05.2021 r.

 

18 maja 2021 r. odbyła się XIX Konferencja Koła Naukowego Pedagogów pt.”Media w społeczeństwie. Społeczeństwo w mediach”. Konferencja składała się z sesji plenarnej i sesji warsztatowej. Sesję plenarną rozpoczęła przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów-Judyta Miedziaszczyk. Przywitała wszystkich zgromadzonych i podziękowała za obecność. Następnie Pan wicedyrektor Instytutu Pedagogicznego mgr Tomasz Dyrdół przypomniał historię konferencji studenckich realizowanych w Instytucie Pedagogicznym.

Wykład wprowadzający został przeprowadzony przez Pana Profesora UAM dr. hab. Wojciecha Otto. Dotyczył on wizerunku osób niepełnosprawnych w mediach. Pan Profesor wspominał o negatywnym kreowaniu wizerunku osób niepełnosprawnych w telewizji oraz o programach, które niedawno zaczęły się pojawiać jak np. Down the road. Po wykładzie rozgorzała dyskusja na czacie spotkania. Kolejny wykład został przeprowadzony przez mł. asp. Bartosza Bema, który wytłumaczył pojęcie sieci społecznościowej i cyberprzestępczości oraz opowiedział o portalach społecznościowych, które w ostatnim czasie są bardzo popularne, jednak stanowią zagrożenie dla użytkowników. Na koniec prelegent przedstawił wyniki swoich badań dotyczących cyberprzestępczości. Ostatni wykład przeprowadziła Pani dr Anna Maćkowiak. Dotyczył on komunikacji językowej i wpływu mediów na jej rozwój. Audytorium poznało pozytywne i negatywne skutki działania mediów na odbiorcę, poruszono problem mediotyzmu i jego genezy. Sesję plenarną zakończyły pytania do prelegentów.

Po sesji plenarnej uczestnicy konferencji podzieleni na cztery grupy warsztatowe, rozpoczęli pracę w poszczególnych zespołach.

W konferencji wzięło udział 118 osób. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną konferencja odbyła się w pełni online, przy użyciu platformy Google Meet.

Judyta Miediaszczyk

 

 

Podsumowanie warsztatów i grup problemowych

 

Warsztat prowadzony przez mgra Krzysztofa Borowskiego nosił tytuł „Wykorzystanie filmu w edukacji”. Rozważania nad tą tematyką zostały rozpoczęte cytatami, swoistymi mottami dotyczącymi mediów. Następnie rozgorzała dyskusja na temat doświadczeń studentów z lat wcześniejszych, czy polski system edukacyjny przewiduje wykorzystanie filmu w edukacji. Zaskakującą informacją było to, że w podstawie programowej słowo „film” występuje aż 64 razy. W następnej kolejności nastąpiła analiza podstawy programowej pod kątem wykorzystania filmu w edukacji. By jednak wiedzieć jak wykorzystać film w edukacji, należy mieć o nim pewną wiedzę. Dlatego rozpoczęła się „burza mózgów”, aby zdefiniować słowo „film”. Zapoznano uczestników z jego definicją, historią powstania oraz podstawowymi informacjami na jego temat. Na zakończenie warsztatów zachęcono studentów by zdobyte informacje wykorzystać w praktyce i stworzyć swój własny autorski film. W warsztacie brało udział 24 studentów.

Katarzyna Jórdeczka

 

Warsztat pt. "Po co nam media? Analiza z perspektywy potrzeb społecznych i indywidualnych" przygotowała dr Marta Grześko-Nyczka. W trakcie spotkania studenci rozmawiali o swoich potrzebach. Zapoznawali się z mediami społecznościowymi, które są bardzo popularne w dzisiejszych czasach takimi jak: Netflix, Tik-tok, YouTube. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę pracując w grupach. Studenci doszli do wniosku, że media zaspokajają potrzeby indywidualne i społeczne. W warsztacie brało udział 20 osób.

Judyta Miedziaszczyk

 

Warsztat prowadzony przez dr Annę Maćkowiak nosił nazwę “Jakim “językiem” mówią do nas media? Jak wpływa on na kształtowanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży?”. W trakcie warsztatu prowadzono dyskusję opartą o prezentację Pani Doktor, która dotyczyła gier językowych, różnorodności w treściach medialnych a także zabiegów fonicznych czy intertekstualnych. Omawiano okładki i tytuły gazet, czasopism oraz tekstów, zwracając uwagę na to, które przykuwają uwagę odbiorcy i dlaczego. Poruszono tematykę zagrożeń i uzależnień medialnych. Następnie zapoznano się z dwoma krótkimi filmami. Ich tytuły to “Cyrk motyli” oraz “Zostawić Stefana”. Pierwszy dotyczył człowieka bez kończyn, który mimo przeciwności losu walczył, nie poddawał się, uwierzył w siebie i swoje możliwości. Odzyskał poczucie własnej wartości. Drugi odnosił się do dziewczyny chorej na chorobę Leśniowskiego Crohna. Bohaterka pomagała innym, wspierała, ukazywała, że można żyć z tego typu chorobą i, że każdy powinien doceniać to co ma. Filmy były punktem wyjścia do dyskusji na temat ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą. W warsztacie brało udział 35 studentów.

Dorota Drgas

 

Warsztat przygotowany przez dr Magdalenę Barańską nosił tytuł „Doradcy zawodowego uwag kilka o budowaniu wizerunku w sieci”. Pani Doktor przybliżyła temat kontaktu z osobami na różnych stanowiskach. Uświadomiła również uczestników, na co należy zwrócić szczególną uwagę publikując jakiekolwiek informacje na portalach społecznościowych. Prowadząca wspomniała również, że nie zawsze należy wierzyć całkowicie treściom ukazanym w Internecie, ponieważ dodawane grafiki mogą mieć różne znaczenie i nie zawsze oznaczają one coś dobrego. Pani Doktor uwrażliwiła również uczestników warsztatu na co zwraca uwagę pracodawca w czasie rekrutacji, co należy dodawać, a czego lepiej się wystrzegać, aby nasi przełożeni nie mieli o nas złego zdania. W warsztacie brało udział 22 studentów.

Ewelina Kolak