PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
29 lutego 2020

Studenci II stopnia poznali specyfikę pracy w Zakładzie Karnym w Rawiczu

Studenci II stopnia poznali specyfikę pracy w Zakładzie Karnym w Rawiczu

Studenci II roku studiów magisterskich specjalizujący się w dziedzinie resocjalizacji w ramach zajęć „Placówki resocjalizacyjne” mieli okazję poznać specyfikę funkcjonowania Zakładu Karnego w Rawiczu. Jest to jednostka typu zamkniętego, przeznaczona dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, jak również dla młodocianych. Może pomieścić ponad 840 osadzonych. Studenci zobaczyli m.in. działające w ramach Zakładu Karnego Warsztaty Terapii Zajęciowej, w ramach których osadzeni korzystają z różnych pracowni. Spotkali się też z por. Alicją Kapałą, kierującą pracami największego zakładu terapeutycznego w Polsce, funkcjonującego w ramach zakładu karnego.