PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 lutego 2020

Tydzień międzynarodowy i sympozjum „All around audio”

Tydzień międzynarodowy i sympozjum „All around audio”

Od 26 do 28 listopada 2019 r. przedstawicielki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Anna Maćkowiak oraz Regina Zielnica uczestniczyły w międzynarodowym tygodniu w partnerskiej uczelni austriackiej Sankt Pölten University of Applied Sciences. Sankt Pölten jest miastem położonym w północno-wschodniej Austrii, około 60 km od Wiednia. Znajdująca się tam uczelnia powstała w 1993 r. i ma około 3200 studentów, z których część również brała udział w spotkaniach w ramach międzynarodowego tygodnia.

Anna Maćkowiak miała okazję uczestniczyć w odbywającym się w tym samym czasie w Sankt Pölten sympozjum “All around audio”, a także poprowadzić warsztaty dla studentów na temat zagrożeń płynących dla współczesnego świata ze strony uzależnień medialnych. Uczestnicy obu spotkań warsztatowych zgodnie przyznali, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak siły witalne organizmu, a jedną z przeszkód w osiągnięciu tego stanu są uzależnienia od mediów. Dotykają zarówno dzieci, jak i seniorów. Jak ich uniknąć i jak je wyeliminować? Wiele zależy od stopnia uzależnienia i wieku uzależnionego. Celem zajęć była m.in. próba odpowiedzi na te oraz inne pytania związane z tematyką medialną. Zajęcia częściowo miały formę wykładu. Słuchacze, na co dzień pracujący z dziećmi I młodzieżą, otrzymali przykłady ćwiczeń, które mogą wykonywać w codziennej pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem od mediów. Na koniec studenci poznali filmy i inne projekty medialne, które mogą być im pomocne w ich codziennych praktykach.

Organizatorzy międzynarodowego tygodnia przygotowali również spacer z przewodnikiem po Sankt Pölten oraz uroczystą kolację dla partnerów. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń naukowych, zacieśnienia współpracy z obecnymi partnerami zagranicznymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie oraz rozmów na temat nawiązania partnerskich relacji z kolejnymi uczelniami. Współpraca umożliwia wymianę kadry naukowej oraz wyjazdy studentom, co owocuje zdobywaniem nowych doświadczeń i poszerzaniem horyzontów naukowych.

Anna Maćkowiak