PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
06 listopada 2020

Wskazówki dla studentów wnioskujących o IOS

Wskazówki dla studentów wnioskujących o IOS

1. Po złożeniu wniosku o Indywidualną Organizację Studiów i otrzymaniu zgody sekretariat Instytutu informuje o odbiorze harmonogramu realizacji Indywidualnej Organizacji Studiów.

2. Student ma obowiązek skontaktowania się z wykładowcami, z którymi ma zajęcia na danym semestrze i ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu (w tym terminu egzaminu/zaliczenia).

3. W ciągu 14 dni od otrzymania harmonogramu realizacji IOS student musi przesłać na adres e-mail sekretariatu (sekretariat-ipe@pwsz.edu.pl) wykaz wszystkich przedmiotów, wraz z terminami uzgodnionymi z wykładowcami oraz harmonogram realizacji IOS z wypełnionymi kolumnami tj.: nazwa przedmiotu, imię i nazwisko wykładowcy, sposób realizacji, termin egzaminu/zaliczenia.

Harmonogram może być przesłany skanem lub pocztą.