PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
25 lutego 2022

Wykład ogólnouczelniany

Wykład ogólnouczelniany

W semestrze letnim 2021/22 dla I roku studiów na kierunkach:

Bezpieczeństwo narodowe, Budownictwo, Ekonomia, Logistyka, Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika (studia I stopnia), Wychowanie fizyczne (studia I stopnia)

przewidziano 15 godzin wykładu ogólnouczelnianego do wyboru.

Zapisy na przedmiot ogólnouczelniany rozpoczną się 28 lutego br. i będą trwały do 2 marca br.na stronie www.pwsz.edu.pl

Na każdy przedmiot przewidziany jest limit 30 miejsc.

Wykład ogólnouczelniany rozpocznie się od 7 marca br. w trybie zdalnym.

Opis przedmiotów znajduje się na stronie głównej Uczelni.