PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
23 maja 2022

Zasady składania prac dyplomowych 2022

Zasady składania prac dyplomowych 2022

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH 2022

 1. Termin złożenia pracy dyplomowej - zgodnie z instytutowym harmonogramem roku akademickiego do 30.06.2022 r. 
 2. Każdy dyplomant zobowiązany jest przesłać pracę dyplomową do Biblioteki Uczelnianej na adres pd-ipe@pwsz.edu.pl w celu sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (pracę należy przesłać jako dokument tekstowy z rozszerzeniem .doc, .docx lub .odt oraz PDF).
 3. System JSA po zakończeniu badania przesyła do promotora raport; na podstawie raportu promotor akceptuje (lub nie) pracę i podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony.
 4. Dyplomant przesyła ostatecznie zaakceptowaną przez promotora pracę (w wersji pdf) do sekretariatu Instytutu - sekretariat-ipe@pwsz.edu.pl do 30.06.2022 r. - tylko z poczty uczelnianej.
 5. Obrony odbędą się w formie stacjonarnej (dokładne daty obrony będą podane w terminie późniejszym).
 6. Wymagane w związku z obronami dokumenty należy z pracą przesłać skanem do sekretariatu Instytutu (oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy B - druk można pobrać na stronie Instytutu). 
 7. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi być przygotowana według podanego wzoru (zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2011 tytuł pracy musi być również w języku angielskim).
 8. Praca powinna zawierać streszczenie pracy / na nie więcej niż 1 stronę – zamieszczone po spisie treści (zgodnie Zarządzeniem nr 20/2011 streszczenie pracy musi być również w języku angielskim).
 9. Student, który nie złoży w terminie pracy dyplomowej tj. do 30.06.2022 r. musi zgłosić się do sekretariatu Instytutu w celu napisania pisma o przedłużenie oddania pracy dyplomowej.
 10. Pracę dyplomową należy wydrukować dwustronnie i dostarczyć w dniu obrony w miękkiej oprawie plus oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
 11. Egzemplarz pracy dla Recenzenta - student przesyła pracę do danego recenzenta wyznaczonego w harmonogramie obron.
 12. Student nie ponosi żadnych kosztów z wydaniem dyplomu.
 13. Zasady formatowania pracy dyplomowej:
 • format arkusza papieru A4,
 • czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, prawy 3,5 cm, lewy 2,5 cm,
 • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów).
Pliki do pobrania